Ocenění účastníků třetího odboje

Praha, 26. květen 2017 (aktualizace) - Ministerstvo obrany České republiky informovalo Centrum pro dokumentaci totalitních režimů, že správní řízení prokázalo opodstatněnost žádostí CDTR o vydání osvědčení dle zákona č. 262/20111 Sb. o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů.

Rehabilitace a odškodnění za zabití uprchlíků na hranicích komunistického Československa – otázky a odpovědi týkající se potenciální rehabilitace dalších obětí

Dne 13. 3. 2017 vyslovil Okresní soud Bratislava I. účast na soudní rehabilitaci podle zákona č. 119/1990 Sb. ve věci východoněmeckého občana Hartmuta Tautze, který se v roce 1986 pokusil přejít československo-rakouskou hranici, avšak byl potrhán bojovými psy pohraniční stráže a následně zemřel. Jak postupovat u obdobných případů? Přikládáme návod.

Precedenční rozhodnutí slovenského soudu - morální satisfakce oběti železné opony

Okresní soud Bratislava I. dne 13. března 2017 rozhodl o plné rehabilitaci Hartmuta Tautze, osmnáctiletého uprchlíka, který byl zabit psy Pohraniční stráže na hranici Československa s Rakouskem v roce 1986. Rodina má také nárok na odškodnění Slovenskou republikou. 

Stránky