Václav Havel byl účastníkem třetího odboje

Praha, 24. únor - Na základě žádosti CDTR, Ministerstvo obrany ČR rozhodlo, že Václav Havel byl účastníkem třetího odboje.

Jmenovaný splnil všechny podmínky pro přiznání statusu účastníka odboje a odporu proti komunismu, a to z titulu následující činnosti, která je odbojem a odporem proti komunismu ve smyslu§ 3 odst. 2 písm. a),§ 3 odst. 2 písm. b) a§ 3 odst. 4) zákona č. 262/2011 Sb.: v období nejpozději od roku 1965 do 17. listopadu 1989 soustavná a dlouhodobá protikomunistická činnost spočívající zejména v autorství textů, projevů, petic zasazujících se o obnovu svobody a demokracie v Československu, veřejné obhajobě lidských práv a občanských svobod, spoluzaložení a působení v občanské iniciativě Charta 77 a ve Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, dále v udržování kontaktů s politickým exilem v zahraničí, spolupráci s představiteli opozičních proudů či obránci lidských práv z dalších komunistických zemí, zprostředkování zahraničního financování domácí opozice a samizdatových aktivit, spravování Fondu občanské pomoci, podpoře perzekvovaných osob a disidentských aktivit ze svých autorských honorářů, podílu na založení a redakci samizdatové ediční řady Edice Expedice, spoluorganizaci činností dalších nezávislých občanských iniciativ, zejména Československého helsinského výboru a Hnutí za občanskou svobodu, logistické a organizační podpoře režimem potlačované subkultury a dalších aktivitách vyplývajících z úlohy mluvčího Charty 77.