O nás

Účelem Centra pro dokumentaci totalitních režimů je napomáhat poznávání dějin totalitních a autoritativních režimů, které existovaly ve 20. století. Naším cílem je přispět k uchování historické paměti a ochraně lidských práv.

Hlavní činnost realizujeme zejména formou:

  • badatelské činnosti, historického a archivního výzkumu, oral history, školního a občanského vzdělávání se zaměřením na témata související s existencí totalitních a autoritativních režimů ve 20. století;
  • praktické spolupráce s jinými obdobně orientovanými subjekty na národní i mezinárodní úrovni;
  • pořádáním interních i veřejných seminářů, přednášek a konferencí;
  • organizování kampaní a petičních aktivit;
  • vydávání a distribuce tištěných i elektronických publikací a dalších materiálů;
  • poradenské a konzultační činnosti ve výše vymezených oblastech.

Kontaktní údaje

Centrum pro dokumentaci totalitních režimů, z.s. Františka Křížka 1164/32 Praha 7
PSČ 170 00 IČ: 03476791 bankovní spojení: 2502194801/5500 (Raiffeisen Bank a.s.)