Návrh na prohlášení pohřebiště politických vězňů, příslušníků II. a III. odboje a dalších osob v Ďáblicích národní kulturní památkou

V prosinci 2014 jsme odeslali žádost předsedovi vlády ČR panu Bohuslavu Sobotkovi ve věci hromadného pohřebiště politických vězňů, příslušníků II. a III. odboje a dalších osob v Ďáblicích. Dopis byl podepsán představiteli Konfederace politických vězňů ČR, Sdružením bývalých politických vězňů ČR, Platformy evropské paměti a svědomí a Centra pro dokumentaci totalitních režimů. Dne 10.  prosince 2014 byl Petr Blažek z posledně jmenované organizace hostem Studia ČT 24 na téma: Pohřebiště v Ďáblicích by mělo být prohlášeno národní památkou.

Stránky