Podporovatelé

Projekt podporují následující osobnosti a instituce:

 • Mgr. Jiří Šesták, Ph.D. – místopředseda Senátu Parlamentu ČR
 • Mgr. Miluše Horská - 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR
 • PhDr. Zdeněk Papoušek – předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR
 • Pavel Bělobrádek - místopředseda vlády ČR pro VaVaI
 • prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. – univerzitní profesor a politik
 • Mgr. Daniel Herman – ministr kultury vlády ČR
 • Jiří Oberfalzer - senátor a místostarosta města Králův Dvůr
 • Mgr. Jana Černochová - poslankyně a starostka MČ Praha 2
 • Marek Benda – poslanec
 • Ing. František Laudát - poslanec
 • Václav Malý - biskup
 • Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA - rektor Univerzity Karlovy
 • Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. - prorektor Univerzity Karlovy
 • Jiří Padevět - ředitel Nakladatelství Academia
 • MUDr. Marek Hilšer - kandidát na prezidenta České republiky
 • Dr. Michal Horáček - kandidát na prezidenta České republiky
 • Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c. – kandidát na prezidenta České republiky
 • Dr. Łukasz Kamiński, historik a bývalý ředitel Ústavu paměti národa (IPN)
 • František Čuňas Stárek - disident vydavatel undergrounového časopisu Vokno, politický vězeň
 • Jiří Wonka - bývalý politický vězeň
 • PhDr. Vít Smetana, Ph.D. - historik, ÚSD AV ČR, v.v.i.
 • prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. - historik, Ústav českých dějin FF UK v Praze
 • Mgr. Juraj Marušiak, PhD. - historik a politolog, Politologický ústav SAV
 • Mgr. Radek Galaš – Muzeum Policie ČR
 • JUDr. Jaroslava Janderová - místopředsedkyně Publicum commodum
 • Mikuláš Kroupa - ředitel občanského sdružení Post Bellum
 • Jaroslav Čvančara – badatel a hudebník
 • Jiří Gruntorád - ředitel knihovny Libri Prohibiti
 • Doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. - vedoucí katedry politologie FSS MU v Brně a výkonný ředitel CDK
 • PhDr. Stanislav Kokoška, Ph.D. - historik, ÚSD AV ČR a ÚSTR
 • Prof. PhDr. Vladimír Just, CSc. - teatrolog a literární a divadelní kritik, Katedra divadelních věd FF UK v Praze
 • Mag.phil. Adrian Portmann, Ph.D. - historik
 • PhDr. Petr Koura, Ph.D. - historik, katedra dějin a didaktiky dějepisu PedF UK v Praze, ředitel Collegium Bohemicum
 • RNDr. PhDr. Michal Kubálek, Ph.D. - politolog, Katedra humanitních věd PEF ČZU v Praze
 • Mgr. David Svoboda, Ph.D., MA - historik ÚSTR
 • prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. – vedoucí katedry pedagogiky, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
 • Mgr. Martin Vadas - filmový dokumentarista
 • Jiří Dědeček – básník, písničkář, spisovatel
 • Vladimír Mišík – hudebník a zpěvák
 • Miroslav Vodrážka - hudebník a filosof
 • Josef Mašín - protikomunistický odbojář a podnikatel
 • Zdenka Mašínová - dcera Josefa Mašína a Zdeny Mašínové, sestra bratrů Radka a Josefa Mašínových
 • Jaroslav Hasil - synovec Bohumila Hasila
 • Mgr. Jiří Ignác Laňka - jáhen z kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově
 • Karel Strachota - ředitel projektu Příběhy bezpráví společnosti Člověk v tísni
 • JUDr. Milan Hulík, Ph.D. - právník
 • Petr Placák - spisovatel a historik, ÚSTR
 • Jan Novák – spisovatel
 • Jáchym Topol - spisovatel, Knihovna Václava Havla
 • doc. Françoise Mayer, Ph.D. - historička, Univerzita Montpellier
 • Mgr. Štěpán Hulík - filmový historik a scénárista
 • PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D. - historik, ÚSTR a Katedra historie UJEP Ústí nad Labem
 • Doc. Mg.A. Olga Sommerová - filmová režisérka
 • Jan Zeno Dus - evangelický farář a teolog
 • Tomáš Krůta – genealog, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze
 • Helena Voldánová – genealog, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze
 • Mgr. Jaroslav Müller – překladatel, předseda Pražského akademického klubu 48
 • Petr Marek - publicista a předseda občanského sdružení Bez komunistů.cz
 • Adam Drda – novinář a publicista
 • Milan Horáček - bývalý poslanec evropského parlamentu a Bundestagu
 • Mgr. Norbert Kmeť, CSc. – historik a politológ, Ústav politických vied SAV
 • Peter Sandtner – předseda, Konfederácia politických väzňov Slovenska
 • Prof. Igor Lukeš – historik, Frederick S. Pardee School of Global Studies, Boston University