O projektu

Téměř třicet let po pádu komunistického režimu stále existují místa masových hrobů, kde se nacházejí tajně uložené ostatky obětí a odpůrců totalitních režimů 20. století. Jedná se většinou o neoznačené hroby. V některých případech však není místo uložení obětí politické represe z období nacistické okupace a komunistického režimu dokonce ani přesně známo. Cílem našeho projektu je identifikace těchto kosterních pozůstatků. Tímto způsobem chceme naplnit základní civilizační povinnost zacházet s lidskými ostatky pietně

Hromadná pohřebiště se nacházejí v Praze, Brně, Ostravě, Valdicích a dalších lokalitách. Nejznámějším pohřebištěm, kde se také nachází největší množství ostatků, je Ďáblický hřbitov v Praze. V roce 2014 velkou pozornost vzbudilo pátrání po ostatcích P. Josefa Toufara. V letech 1943–1961 byly na Ďáblickém hřbitově tajně uloženy ostatky značného počtu obětí totalitních režimů. Podle posledních výsledků archivního výzkumu, který nedávno publikoval vedoucí Kabinetu dokumentace a historie Akademie Vězeňské služby ČR PhDr. Aleš Kýr, jsou zde ostatky 137 popravených či zemřelých politických vězňů z poúnorového období. Na tomto místě se patrně nachází i ostatky československých vojáků padlých v Resslově ulici dne 18. června 1942.

Jednoznačná a nezpochybnitelná identifikace kosterních pozůstatků se v současné době provádí pomocí analýzy DNA, kdy jsou porovnány výsledky genetické analýzy z kosterních pozůstatků a srovnávacího biologického materiálu získaného od příbuzných zemřelých.

Projekt bude probíhat v několika etapách:

  1. Vytvoření seznamu zemřelých z období totalitních režimů uložených na neznámém místě nebo v neoznačených hrobech
  2. Zajištění vzorků od příbuzných zemřelých a dalších informací (pravděpodobné místo uložení ostatků, ante mortem fotografie atd.)
 1. Archeologické ohledání místa, dokumentace a vyzvednutí ostatků
 2. Antropologické ohledání a dokumentace ostatků
 3. Genetická identifikace kosterních pozůstatků

S první etapou je zapotřebí začít co nejdříve, neboť postupně umírají pamětníci, očití svědci a také dárci srovnávacího biologického materiálu. Etapy 2–4 budou realizovány v případě společenského konsensu. K zahájení projektu jsme přistoupili z důvodu nedostatečné aktivity státních institucí zajistit důstojné uložení ostatků obětí totalitních režimů. Jakákoli další časová prodleva ztíží nebo dokonce znemožní budoucí identifikaci ostatků z důvodu nedosažitelnosti srovnávacích biologických materiálů.

Na projektu spolupracují

 • soudní znalec RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D. (www.DanielVanek.cz), Forenzní DNA servis, s.r.o. (www.archeosteon.cz),
 • předseda Sdružení bývalých politických vězňů Ing. Jiří Línek (www.politicti-vezni.cz),
 • místopředseda Konfederace politických vězňů ČR Ing. František Šedivý (www.kpv-cr.cz),
 • výkonná ředitelka Platformy evropské paměti a svědomí Dr. Neela Winkelmannová (www.memoryandconscience.eu),
 • historici z Centra pro dokumentaci totalitních režimů PhDr. Petr Blažek, Ph.D., PhDr. Pavel Žáček, Ph.D., Mgr. Peter Rendek, PhDr. Jan Kalous, Ph.D. a Radek Schovánek (www.cdtr.cz)

Kontaktní osobou projektu je Mgr. Tomáš Trnka, bývalý pracovník ÚDV.

Dokumenty