Masové hroby politických vězňů a příslušníků II. a III. odboje

Veřejné slyšení v Senátu Parlamentu ČR na téma Masové hroby politických vězňů a příslušníků II. a III. odboje se uskuteční 10. 12. 2015, kdy si připomínáme Den lidských práv

POZVÁNKA

na veřejné slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, které se bude konat dne 10. prosince 2015 od 10:00 hodin v Hlavním sále Valdštejnského paláce, recepce „C2“ na téma:

Masové hroby politických vězňů a příslušníků II. a III. odboje

PROGRAM:

 • ZAHÁJENÍ
  • senátor Jiří Šesták, místopředseda výboru
  • kardinál Miloslav Vlk
 • I. EXHUMACE OBĚTÍ – HISTORICKÉ PARALELY
  • Exhumace ostatků obětí nacistické perzekuce - Mgr. Pavel Zeman, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů a Centrum pro dokumentaci totalitních režimů)
  • Exhumace ostatků popravených účastníků antikomunistického odboje v Polsku - PhDr. Petr Blažek, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů a Centrum pro dokumentaci totalitních režimů)
  • zástupce Ústavu národní paměti v Polsku
  • Exhumace ostatků obětí války v Bosně a Hercegovině - RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D., ředitel Forenzní DNA servis a soudní znalec
  • Pohřbívání ostatků popravených a zemřelých vězňů v období komunistického režimu - PhDr. Aleš Kýr, Institut vzdělávání Vězeňské služby ČR, vedoucí Kabinetu dokumentace a historie, historik vězeňství
 • II. PROMÍTÁNÍ DOKUMENTU
  • Těla nevydávat (Česká televize, 2011, 26 min.) - uvede režisér dokumentu Mgr. Martin Vadas
 • III. EXHUMACE OSTATKŮ P. JOSEFA TOUFARA (BESEDA)
  • Miloš Doležal - spisovatel, autor knihy o p. Josefu Toufarovi, iniciátor jeho exhumace
  • Dr. Zora Dvořáková - historička
  • PhDr. Jan Kalous, Ph.D. - Ústav pro studium totalitních režimů a Centrum pro dokumentaci totalitních režimů, historik
  • Tomáš Petráček - postulátor procesu beatifikace p. Josefa Toufara
 • IV. POHLED OBĚTÍ A ODPŮRCŮ TOTALITNÍHO REŽIMU
  • Zdeňka Mašínová - dcera zemřelé Zdeny Mašínové – vzpomínka
 • V. ZÁSTUPCI ORGANIZACÍ SDRUŽUJÍCÍ POLITICKÉ VĚZNĚ
  • Ing. Jiří Línek - místopředseda Sdružení bývalých politických vězňů
  • MUDr. Naděžda Kavalírová - předsedkyně Konfederace politických vězňů ČR
 • VI. POHLED ZÁSTUPCŮ STÁTNÍCH INSTITUCÍ (DISKUSE)
  • Ing. arch. Naděžda Goryczková - generální ředitelka Národního památkového úřadu
  • plk. PhDr. Eva Michálková - ředitelka Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Policie ČR
  • plk. PhDr. Eduard Stehlík, MBA - ředitel Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany ČR
 • ZÁVĚREČNÉ SLOVO
  • Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Průběh veřejného slyšení výboru moderují: senátor Jiří Šesták, místopředseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR, senátor Zdeněk Papoušek, Dr. Neela Winkelmannová, Platforma evropské paměti a svědomí, výkonná ředitelka, PhDr. Petr Koura, Ph.D. historik

Jaromír Jermář v. r.
předseda výboru

Svoji účast, prosím, potvrďte do 8. prosince 2015
na tel. č. 257 072 511 nebo e-mailové adrese borodacovah@senat.cz.
Upozorňujeme, že počet přihlášek k účasti je limitován omezenou kapacitou sálu.

Prezence účastníků od 9:00 hod. ve Valdštejnském paláci, recepce „C2“.
Průkaz totožnosti nutný.
Předpokládané ukončení je do 14:00 hodin.

Vystoupení účastníků jsou chráněna autorskými právy. Účastníci veřejného slyšení souhlasí s případným zveřejněním svých vystoupení na internetových stránkách Senátu PČR a dávají souhlas s dalším šířením.