Minulost.cz

Přihlásit se k odběru zdroj Minulost.cz
rss
Aktualizace: 18 hodin 39 min zpět

Digitalizace archivních materiálů komunistických bezpečnostních složek

6. Červen 2018 - 9:34

Ve sborníku Ministerstva obrany ČR Vyjádření úcty a vděčnosti o protikomunistickém odboji a odporu, který vyšel v polovině května 2018 a z něhož přinášíme ukázku, byl mj. publikován článek „Digitalizace archivních materiálů komunistických bezpečnostních složek“. V tomto textu autoři přehledně shrnuli proces digitalizace archivních fondů a sbírek Archivu bezpečnostních složek po vzniku ÚSTR z let 2008 – 2016, jako snahu o nápravu předchozího katastrofálního stavu převodu dokumentů z provenience Státní bezpečnosti do elektronické podoby, realizovaného archivním a spisovým odborem Ministerstva vnitra ČR...

Historie, struktury a činnost komunistické rozvědky 1948 - 1989

27. Duben 2018 - 18:50

Přinášíme video záznam semináře Muzeua Karlova mostu a Centra pro dokumentaci totalitních režimů ze dne 17. dubna 2018 na téma: Historie, struktury a činnost komunistické rozvědky 1948 - 1989.

V úvodním slovu J.Em. Dominik kardinál Duka OP a J.M. Josef Šedivý O.Cr. velmistr Retířského řádu křížovníků s červenou hvězdou připomněli akci v noci ze 13. na 14. dubna 1950, kdy byli řeholníci z tohoto domu, jakož i ostatních klášterů odvezeni a internováni.

Program semináře:

Padesát kritických poznámek - otevřený dopis Radě ÚSTR

10. Duben 2018 - 20:46

Po zvolení zmiňovaných členů v čele s předsedkyní Petruškou Šustrovou nastalo období, které bylo charakterizováno nejen dramatickými spory a událostmi, ale především bezohlednými, téměř revolučními postupy, dehonestací práce zaměstnanců, klientelismem, zavedením nátlakové praxe vytýkacích dopisů před výpovědí z pracovního poměru, řízenou fluktuací redaktorů v historické revue Paměť a dějiny nebo časopise Securitas Imperii,

Lesní bratři v Pobaltí

3. Duben 2018 - 13:09

Zveřejňujeme dosud nepublikovaný rozhovor historika a člena vědecké rady Estonského ústavu historické paměti Pavla Žáčka – dnes poslance českého parlamentu – ze srpna loňského roku. Kreml i ruské ministerstvo zahraničí tehdy ostře reagovaly na osmiminutové video zveřejněné NATO o pobaltských „lesních bratřích“, kladoucích po roce 1944 v Estonsku, Litvě i Lotyšsku aktivní odpor proti druhé sovětské okupaci, s odkazem na jejich údajnou kontroverznost.