Agregátor zdrojů

Platform welcomes opening of an investigation into the killings on the former Iron Curtain in Romania

Novinky z Platformy - 14. Srpen 2020 - 15:15
Prague, 14 August – The Platform of European Memory and Conscience (PEMC) welcomes the initiative led by the Institute for the Investigation of Communist Crimes and the Memory of the Romanian Exile (IICCMER), which opens an investigation in Romania to…

The Platform’s Statement on Vladimir Putin’s Article about the 75th Anniversary of WWII

Novinky z Platformy - 8. Červenec 2020 - 13:33
Prague, 8 July – Statement of the Platform of European Memory and Conscience on the recent article by Vladimir Putin: The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II issued on 18 June in the media. In his…

Incest ve výtvarném umění - 1. část

Minulost.cz - 1. Červenec 2020 - 14:28

Neschopnost rozlišovat nejrůznější formy antikomunismu, od tradičně české masarykovské, čapkovské, přes západní aronovskou, popperovskou, politicky západní a polistopadovou, včetně antikomunismu politických vězňů z 50. let nebo československého undergroundu, je charakteristickým intelektuálním deficitem současné umělecké levice redukující duchovní ideje, existenciální postoje i politický vzdor jen na uslintaný stimulacionismus...

Incest ve výtvarném umění - 2. část

Minulost.cz - 1. Červenec 2020 - 14:20

Univerzální význam Akademie výtvarných umění v Praze spočívá mimo jiné i v tom, že je součástí historie nejen ve smyslu specifického druhu dovedností, ale i vědění. Jelikož před rokem 1989 bylo po několik desetiletí toto vědění deformováno stranickou marxistickou ideologií, předpokládalo by se, že i na základě historické zkušenosti a paměti bude tato akademická instituce udržovat kritický vztah k vědění a nebude legitimizovat diskursy, jejichž cílem není snaha o poznání, ale spíše prosazování ideologie...

A new book about the 1950 Yugoslav peasants’ revolt

Novinky z Platformy - 15. Červen 2020 - 13:29
Prague, 15 June – The Platform of European Memory and Conscience (PEMC) released its first monograph written by the author Mrs. Vera Kržišnik-Bukić: The 1950 Cazin Rebellion – from Truth to Justice (translated by John Farebrother). The book presents to English readers a less-known story of…

The 12th NNW Film Festival – international documentary film competition invitation

Novinky z Platformy - 1. Červen 2020 - 12:26
Prague, 2 June – The 12th NNW Festival will take place in Gdynia, Poland on 24 – 27 September 2020. For the second time the international documentary film competition will take place as well. We cordially invite all filmmakers to…

First rehabilitation by a Czech court of refugee killed on the Iron Curtain

Novinky z Platformy - 27. Květen 2020 - 13:41
Prague, 27 May – On 25 May 2020 the Czech district court in Tachov fully rehabilitated Mr Gerhard Schmidt and his family. After the case of Hartmut Tautz, who was fully rehabilitated by a Slovak court in Bratislava in 2017, now the Czech Republic has…

Platform releases its online educational tool focusing on human rights

Novinky z Platformy - 12. Květen 2020 - 10:40
Prague, 12 May – The Platform of European Memory and Conscience is releasing for students its online educational tool – a series of short educational videos in English illustrating violations of human rights by the Nazi and the Communist totalitarian…

Právo a moc - čtrnáct technokratických zastavení Zdeňka Jičínského

Minulost.cz - 3. Květen 2020 - 23:19

Když na základě podnětu právníka a aktivisty Ondřeje Dostála vydal v dubnu 2020 Městský soud v Praze rozhodnutí, kterým zrušil nezákonné vládní omezení základních práv, zejména svobody pohybu a svobody podnikání, poukázal tím nikoliv na právní amatérismus nebo kutilství vlády Andreje Babiše, ale nepřímo na jedno neblahé polistopadové dědictví státu a politických elit, podle kterého je moc nad právem. Nízká právní kultura je dědictvím celé jedné supralegalistické totalitární epochy. Tato kultura byla po roce 1989 složitým způsobem transformována do zvláštní politicko-historické kontinuity.