Pozvánka na přednášku s diskusí

Dne 15. března 2015 bude náš kolega R. Schovánek přednášet na téma: „MINULOST JE PŘED NÁMI“ v rámci cyklu Kontinuálního vzdělávání Rafael Institutu. Přednáška se uskuteční ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea, Maiselova 15, Praha 1 ve 14.30h.