Paní Zdenka Mašínová byla ministerstvem obrany oceněna in memoriam jako účastnice protikomunistického odboje

Žádost o udělení osvědčení osobnostem, které se aktivně podílely na činnosti proti komunistickému režimu podalo naše sdružení dne 28. března 2017. Paní Zdenka Mašínová (20. 5. 1907 Olomouc - 12. 6. 1956 Praha) byla manželkou hrdiny I. a II. odboje pplk. Josefa Mašína, zastřeleného v roce 1942 nacisty. Po II. světové válce byla stejně jako její synové Ctirad a Josef Mašínovi vyznamenána za účast v protinacistickém odboji. V roce 1953 byla v souvislosti s činností odbojové skupiny jejích synů zatčena a později odsouzena k 25 letům žaláře. Její bratr Ctibor Novák byl společně s Václavem Švédou a Zbyňkem Janatou v roce 1955 popraven. Zemřela ve vězení v roce 1956. Rehabilitována byla v roce 1991. V roce 1998 byla vyznamenána prezdentem republiky Řádem Tomáše Garrigua Masaryka in memoriam. Její ostatky byly tajně uloženy do hromadného hrobu v Ďáblickém hřbitově. Je to velká ostuda, že doposud neměla tato statečná žena důstojný pohřeb.​ Ministerstvo obrany ČR vydalo osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu dne 28. ledna 2019.