Online slovník - P

P

Politická rozvědka

Byla samostatná linie (úsek) rozvědné činnosti I. správy MV, která byla zaměřena na agenturní proniknutí do objektů státního aparátu zemí, kde rozvědka působila a měli podstatný vliv na tvorbu a realizaci politiky ČSSR. Cílem činnosti bylo získávání tajných informací strategického nebo taktického významu, které byly dostupné jenom agenturně operativním způsobem. Šlo o získávání takových informací a dokumentů, které včas pomáhali odhalovat záměry "nepřítele" vůči ČSSR a zemím socialistického tábora jako celku a umožnili jim účinně čelit. Politická rozvědka připravovala a realizovala různé aktivní opatření, psychologické operace a vlivovou politiku (rozvojové země). Hlavním zaměřením byla problematika USA, NATO a SRN, jakož i pokrývání závažných otázek v krizových oblastech a sledování aktivit Čínksé lidové republiky na mezinárodním poli.

V roce 1989 zástupce náčelníka pro politickou rozvědku řídil:

Viz také: 1. správa FMV