Online slovník - I

I

II. správa FMV

Viz: 2. správa FMV

II. správa SNB

Viz: 2. správa FMV

Informační odbor I. správy
 • 18. odbor (1963), Odbor "S" (1969-1971), 17. odbor (od r. 1974).

Náčelník:

 • pplk. JUDr. Slavoj Frous "Farkač" (1969 - )
 • pplk. Ing. Luděk Tomek "Rivet" (1970 - )
 • plk. RSDr. Jan Stehno "Skořepa" (1984 - 1986)

V organizační struktuře I. správy odbor patřil k jedním z největších. V rámci svých kompetencí zpracovával po příslušné úpravě a utajení zdroje zpravodajské podklady operativních odborů z oblasti zahraničně-politické, z problematiky psychologické války a ideodiverze, emigrace a nepřátelských speciálních služeb pro vedoucí stranické a státní činitele, pro vedení FMV, KGB. Tyto podklady analyzoval a hodnotil. K nejdůležitějším mezinárodním událostem zpracovával souhrnné informační zprávy pro bulletin MV nebo I. správy. Pro sekretariát ÚV KSČ jednou týdně expedoval zprávy, které obsahovaly souhrnně aktuální probémy, případně s návrhem na opatření. Jako nástroj náčelníka I. správy FMV zpracovával podklady pro kontrolu zpravodajské produkce operativních odborů, podklady k vytyčování zpravodajských úkolů a v rámci schváleného zpravodajského zaměření (po konzultacích s KGB) předával podklady operativním odborům pro příslušné úkolování. Odbor vedl dokumentaci ze zahraničního tisku a jiných pramenů, dokumentaci k vybraným osobám a sledovaným tematickým okruhům. Odbor zpětně hodnotil kvalitu a využitelnost získaných informací. Zpětné vyhodnocování rovněž prováděla KGB v Moskvě. Každá informace byla hodnocena na stupnici 1-6 (1 - velmi cenná, tajná, důležitá a využitelná informace; 2 - velmi cenná informace; 3 - cenná a využitelná; 4 - zajímavá a využitelná; 5 - informace jejíž hodnotu nelze stanovit; 6 - dezinformace, nebo legálně známy poznatek). Součástí odboru byla i knihovna I. správy.

Odbor dále:

 • usměrňoval celkovou informační činnost operativních odborů podle potřeb a pokynů stranických a státních orgánů v souladu s dohodami o spolupráci s rozvědkami ZSS, především se sovětskou rozvědkou, vyjádřených ve střednědobých a ročních plánech informační činnosti, na základě rozkazu náčelníka správy o informační, materiálové a zpravodajské produkci,
 • zajišťoval předvýjezdovou přípravu příslušníků operativních odborů po informační linii,
 • zajišťoval v souladu s uzavřenými dohodami výměnu rozvědných informací a dokumentů se spřátelenými rozvědkami.

Odbor řídil náčelník, který byl rovněž členem štábu I. správy.

Vnitřní struktura v r. 1989:

 • vedení odboru
 • 1. skupina – Index nenadálého napadení (INN) - USA
 • 2. skupina – NATO a Západní Evropa
 • 3. skupina – Afroasie
 • 4. skupina – Ideodiverze
 • 5. skupina – Mezinárodní ekonomické vztahy
 • 6. skupina – Technicko-administrativní

Viz také: 1. správa FMV, politická rozvědka

INN

Viz: NRJAN

Inspekce náčelníka I. správy

Vedení:

 • 1974 - 1976 náčelník skupiny inspekce pplk. Jiří Brůna "Bradáč"

Inspekce náčelníka I. správy plnila zejména tyto úkoly:

 • prováděla na základě pracovního plánu schváleného náčelníkem I. správy kontrolní a inspekční činnost na I. správě a zajišťovala plnění dalších úkolů, uložených náčelníkem správy,
 • kontrolovala plnění a dodržování zákonů, rozkazů, nařízení, směrnic a jiných předpisů,
 • zpracovávala rozbory morálně-politického stavu pracovníků I. správy a kázeňské praxe I. správy,
 • prošetřovala případy porušení zákona o služebním poměru příslušníků SNB pracovníky I. správy a navrhovala náčelníkovi I. správy provedení potřebných opatření,
 • předávala v případě podezření vzniklého v průběhu šetření vůči pracovníkovi I. správy ze spáchání přečinu nebo trestného činu případ k vyřízení inspekci ministra vnitra ČSSR,
 • prošetřovala stížnosti a podněty občanů, orgánů a institucí, směrující k činnosti pracovníků I. správy i stížnosti a podněty pracovníků I. správy a odpovídala za jejich vyřízení v zákonné lhůtě, vedla jednotnou evidenci všech stížností, oznámení a podnětů, podaných nebo předaných na I. správu.

Viz také: náčelník I. správy, 25. odbor I. správy