Online slovník - 7

7

74. odbor I. správy
  • 2. odbor Správy C (1969-1971), 2. odbor VTR (1971-1974)

Vedení:

  • od 1985 zástupce náč. odboru kpt. Ing. Václav Okleštěk "Plotnik"

Byl v letech 1974-1990 analyticko-informačním odborem I. správy FMV po linii - vědecko-technická rozvědka. Odbor vyhledával a dlouhodobě vysazoval čs. státní občany do zahraničí k získávání vědeckotechnických informací. Vysazenou agenturu řídil. Metodicky a organizačně řídil práci orgánů oblastních odborů I. správy pracujících po linii VTR. Zpracovával dokumentace získané oběma odbory VTR tak, aby mohli být předány k realizaci čs. institucím a odborně zhodnoceny. Udržoval oficiální i agenturní styky na čs. státní instituce. Z řad čs. občanů budoval ideoagenturu a své kádrové příslušníky umisťoval k plnění úklů v legalizačních úřadech. V r. 1989 se členil na:

  • vnitřní skupinu,
  • dokumentační skupinu,
  • koordinační skupinu,
  • analytické oddělení.

Viz také: 1. správa FMV, vědecko-technická rozvědka, 69. odbor I. správy