Ocenění účastníků třetího odboje

Praha, 27. březen 2017 - Ministerstvo obrany České republiky informovalo Centrum pro dokumentaci totalitních režimů, že správní řízení prokázalo opodstatněnost žádostí CDTR o vydání osvědčení dle zákona č. 262/20111 Sb. o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů.

Centrum pro dokumentaci totalitních režimů se opakovaně obrací na Ministerstvo obrany České republiky se žádostmi o udělení osvědčení osobnostem, které se aktivně podílely na protikomunistické činnosti. Na základě zákona č. 262/2011 Sb., jsme požádali, aby těmto osobnostem byl uznán status účastníka protikomunistického odboje a odporu. Jedná se převážně o členy exilových zpravodajských skupin.

Na tomto místě publikujeme aktualizovaný seznam oceněných účastníků odboje a odporu proti komunismu k 27. březnu 2017, kterým Ministerstvo obrany vydalo Osvědčení podle §6 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb. o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů.

"Jmenovaný splnil všechny podmínky pro přiznání  statusu účastníka odboje a odporu proti komunismu, a to z titulu následující činnosti, která je odbojem a odporem proti komunismu ve smyslu §3 odst. 1 zákona č. 262/2011 Sb."

1. Pavol Babík, nar. 26. 1. 1924 v Rosině, čj. 262004237/15/2017-1322

2. Petr Čížek, nar. 2. 3. 1914 ve Vlasaticích, čj. 262004242/15/2017-1322

3. Josef Kolísko, nar. 29. 2. 1928 v Brně, čj. 262004247/15/2017-1322

4. Květoslav Kyzlík, nar. 23. 4. 1925 v Chocni, čj. 262004253/15/2017-1322

5. Štefan Krajger, nar. 13.12.1923 ve Staré Lubovni