Minulost.cz

Přihlásit se k odběru zdroj Minulost.cz
Aktualizace: 19 hodin 39 min zpět

Plukovník

25. Březen 2017 - 12:22

Až do nedávné doby se nepodařilo odhalit žádného spolupracovníka, který by informoval o „kanálech“ která využíval Milan Kubes. Spis, který k němu vedla komunistická rozvědka se nedochoval a kromě agenta působícího v Plzni pod krycím jménem Volha nebylo známé, že by jeho činnost byla kontrolována Státní bezpečností.

Trump, Putin a nová studená válka

12. Březen 2017 - 23:00

Od dob studené války šedesátých let se hodně změnilo. Rusové se vždy snažili prostřednictvím svých zpravodajských služeb v zahraničí zdiskreditovat Spojené státy a jeho prezidenty. V osmdesátých letech se KGB pod vedením Jurije Andropova a pomocí tzv. "aktivních opatření" snažila poškodit prezidenta Reagana infiltrací Republikánské a Demokratické strany a popularizací sloganu "Reagan znamená válku". Nicméně prezident Reagan volby vyhrál ve 49 z 50ti států.

Slovo a historická paměť

5. Březen 2017 - 12:49

Projev Pavla Žáčka, prvního ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek, pronesený na mezinárodní konferenci Slovo, jeho síla a zneužití, konané 3. března 2017 v Senátu Parlamentu ČR v rámci mezinárodního projektu MENE TEKEL.

Internacionální pomoc StB během maďarské revoluce 1956

3. Březen 2017 - 15:01

Na jaře 1956 se vedení KSČ dívalo na vnitropolitické dění v Maďarsku s obavami. Své informace shromažďovalo přes velvyslance v Budapešti Štěpána Majora. Reálně odhadli vážnost maďarských událostí na jaře 1956 a příliš nedůvěřovali pravidelným zprávám Majora. Rudolf Barák v květnu 1956 schválil vyslání příslušníka československé rozvědky a zřízení rezidentury v Budapešti, aby prostřednictvím něj získávaly rozsáhlejší informace.

Setkání v Kyjevě

14. Únor 2017 - 8:42

Před odletem do Kyjeva jsem se v Torontě 18. listopadu 2016 setkal s novým generálním konzulem Ivanem Počuchem, který byl před tímto posláním pět let velvyslancem České republiky na Ukrajině, a tak mně informoval o tamní situaci. Ivan Počuch má také titul velvyslance; byl jmenován ministrem zahraničí, který má ve své kompetenci jmenování generálních konzulů. Jmenování velvyslancem může být blokováno prezidentem republiky, což se v případě Ivana Počucha mohlo stát, protože se v České televizi kriticky vyjadřoval o situaci v Rusku a na Ukrajině.

Josef Beran se stal před sedmdesáti lety pražským arcibiskupem

18. Leden 2017 - 13:10

Osobnost velkého muže církve pražského arcibiskupa Josefa Berana si odborná i laická veřejnost nejčastěji spojí s tříletým vězněním v koncentračních táborech Terezín a Dachau, pronásledováním katolické církve komunistickým režimem, protiprávní internací na různých místech a zákazem výkonu arcibiskupského úřadu, končícím v podstatě vyhoštěním z Československa u příležitosti převzetí kardinálské hodnosti v Římě v roce 1965.

Článek v Rudém právu hanobil Chartu 77 (ČT - Studio 6)

12. Leden 2017 - 23:06

Dvanáctého ledna je tomu 40 let, kdy v deníku ÚV KSČ Rudé právo vyšel článek Ztroskotanci a samozvanci. Patřil k jedním vrcholů propagandistické a dehonestační kampaně proti signatářům Charty 77. Použitá frazeologie vyvolávala asociace na padesátá léta. Dodnes není jasné, kdo se na jeho vzniku podílel. Podepsán byl redakční zkratkou RP. Jednalo o patrně kolektivní dílo, na kterém se zřejmě podíleli někteří z novinářů, kteří podobné texty psali (Václav Doležal, Karel Douděra, Zdeněk Hoření, Stanislav Oborský, Jiří Stano či Oldřich Švestka). Použitá frazeologie upomínala na nejhorší propagandu ze zakladatelského období komunistického režimu.

ČT - Charta 77 byla zveřejněna před 40 lety

2. Leden 2017 - 15:22

Uplynulo přesně čtyřicet let od zveřejnění Charty 77. Dokument vyzýval k dodržování mezinárodních smluv o lidských právech, které komunistický režim sice ratifikoval, ale nedodržoval. Do listopadu 1989 Chartu 77 podepsalo 1900 lidí.

Samotný sběr podpisů pod Chartu mělo na starosti jen několik lidí. „Dali každému signatáři ten text přečíst a on napsal na samostatnou kartičku: Souhlasím s prohlášením Charty 77 z 1. 1. 1977,“ vysvětlil badatel Centra pro dokumentaci totalitních režimů Radek Schovánek.